Råvara & skog

Vårt sågverk behöver ert timmer!

Vi köper leveranstimmer och avverkningsuppdrag i form av timmer, kubb, massaved, energisortiment. 
Vi optimerar värdet genom att erbjuda sågbara sortiment ner till 11cm.   Välkomna att kontakta oss.