Vi är ett mindre småländskt sågverk & hyvleri med fokus på försäljning till flera exportmarknader. Industrin med cirka 50 anställda ligger i Malmbäck, 3 mil söder om Jönköping och 3 mil väster om Nässjö. Vi har även ett hyvleri i  Skillingaryd och ett i Mora med ytterligare totalt ca 25 anställda.

 
 
 
 

Sweden Timber Malmbäck
Telefonnummer: 0380 581 300  
Organisationsnummer: 559061-8640
Bankgiro:  466-4546
VAT: SE 5590618640 01