Vi är ett mindre småländskt sågverk & hyvleri med fokus på försäljning till flera exportmarknader. Industrin med cirka 50 anställda ligger i Malmbäck, 3 mil söder om Jönköping och 3 mil väster om Nässjö. Vi har även ett hyvleri i  Skillingaryd och ett i Mora med ytterligare totalt ca 25 anställda.


Sweden Timber förvärvar Hjortkvarn Timber

Sweden Timber har idag förvärvat samtliga aktier i Hjortkvarn Timber av Svedulfgruppen.

-Hjortkvarn Timber är idag en byggträfabrik med sågverk, hyvleri och impregneringsanläggning där stort fokus läggs på att producera impregnerade furuträvaror, så med detta förvärv skapas starka synergier med Sweden Timbers nuvarande verksamheter, säger Sweden Timbers ägare/VD Mikael Arvidsson.

Sweden Timber tar därmed en position som en nischad aktör med långsiktiga mål att kunna vara en stark leverantör av byggträprodukter till byggvaruhandel och husbyggnation både i Sverige och resten av världen.

Med köpet av Hjortkvarn Timber räknar Sweden Timber med att kunna dra nytta av en större inköpskraft på råvarusidan men framförallt kunna presentera ett produktsortiment som företagets kunder kommer att dra nytta av.

-Idag och i framtiden är trävaror det miljömässigt bästa alternativet för byggnation och vi ser bara positivt på framtiden, tillägger Mikael Arvidsson.

Nya namnet blir Sweden Timber Hjortkvarn AB


 
 
 
 

Sweden Timber Malmbäck
Telefonnummer: 0380 581 300  
Organisationsnummer: 559061-8640
Bankgiro:  466-4546
VAT: SE 5590618640 01