Skip to main content

Om Sweden timber

Fokus på varje kund och varje stock

Sweden Timber är en svenskägd och växande träförädlingskoncern. Vi producerar och säljer högkvalitativa trävaror till byggindustri och trävaruhandel på flera exportmarknader. Verksamheten består av sågverk och hyvleriproduktion på fyra svenska orter; Malmbäck, Hjortkvarn, Skillingaryd och Mora, samt ett försäljningskontor i Holland.

Med ett brett produktsortiment av sågade produkter, konstruktionsvirke, ytterpaneler, impregnerat virke, innerpaneler och golv blir vi en komplett träleverantör. Vi har möjlighet att hantera allt från klena dimensioner till mycket grova reglar med längder upp till 6m.

Vår stora erfarenhet av att göra kundspecifika logistiklösningar, profiler, paketering, buntning, exaktkapning och etikettering m.m. gör oss till en flexibel leverantör som fokuserar på att lösa kundens önskemål. Genom detta och en snabb hantering av kundorder är vårt mål att bygga upp långsiktiga relationer med våra kunder.

För oss på Sweden Timber är det en självklarhet att våra produkter tillverkas av råvara som kommer från ansvarsfullt brukade skogar som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Våra produkter

Vi har ett brett produktsortiment med sågade produkter, konstruktionsvirke, ytterpaneler, impregnerat virke, innerpaneler och golv. Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer genom kundspecifika lösningar, stor flexibilitet och snabba leveranser.

Miljöpolicy

Sweden Timber skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Våra sågverk

Våra sågverk har fokus på stor flexibilitet och snabb hantering av kundorder. Stor vikt läggs vid hög kvalitet både på produkterna och på hanteringen av virket genom processen. Våra anläggningar finns i Mora, Hjortkvarn, Skillingaryd och Malmbäck.

Lång erfarenhet

Sweden Timber grundades 2013 och sysslade främst med försäljning av trävaror. Den första produktionsanläggningen i Malmbäck förvärvades 2016 av anrika Bodafors Trä som byggt upp en väl genomtänkt såg- och hyvlerianläggning. Under 2021 förvärvades det väletablerade Einars Trä i Skillingaryd med sin flexibla hyvleriproduktion. Samma år startades även produktionen i Mora med möjligheter att producera innerpaneler och golv samt att måla.

För att ta ytterligare steg framåt köptes år 2022 Hjortkvarn Timber AB av Svedulfgruppen. Hjortkvarn med sin sågproduktion av furu och moderna förädlingsanläggning med hyvleri, impregnering och ströbalspress kompletterar Sweden Timbers tidigare grandominerade produktion väl.     

Sweden Timber har trots sin relativt unga ålder samlat på sig stor kunskap genom strategiska förvärv av gedigna bolag med lång erfarenhet. För oss är det viktigt att värna om den kunskap och erfarenhet som finns i bolagen vi förvärvar och ta med oss den i vår strävan att växa och utvecklas framåt. 

Hylte Paper – en del av Sweden Timber

Läs mer om vårt systerföretag Hyltepaper på www.hyltepaper.se.

Woodcomposites – en del av Sweden Timber

Woodcomposites är ett innovativt sätt att ersätta plaster. Granulaten består av en kombination av polymerer och FSC®-certifierat nordiskt trämaterial.

Läs mer om vårt systerföretag på www.woodcomposites.se.

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor eller om du vill göra en beställning!

    Sweden Timber

    Sweden Timber producerar och säljer högkvalitativa trävaror till byggindustri och trävaruhandel över hela världen. Våra produkter tillverkas av råvara från ansvarsfullt brukade skogar i Sverige.

    © Copyright Sweden Timber